Дигитални реконструкции

Включвайки проекти за развитие на здравната екосистема ние се стремим да ускорим достъпа до високо-технологични решения в областта на онкологичната скринингова, диагностична и терапевтична дейност. Чрез практическите знания и опит на мрежата ни от партньори и експерти, нашата дигитално реконструктивна мисия цели  да спомогнем за развитие на аналитични и дълбоко- интеграционни технологични решения, свързани с обработка и предикция на резултати, теле-медицинска свързаност и ментално здраве в мултидисциплинарната онкологичната помощ. 


Проекти

Thermography AI

Ракът на гърдата е най-често диагностицираният рак сред жените в света и вторият като цяло, с 2 088 849 случая, потвърдени през 2018 г. Той е и водещата причина за смъртни случаи, свързани с рак, сред жените. Идентифицирането на рак на гърдата в ранен стадий преди метастазиране позволява по-ефективно лечение и следователно значително подобрява степента на преживяемост. Ето защо нашият екип работи неуморно, за да превърне смъртните случаи от рак…

Партньори