За нас

Фондация МОРЕ-Дарзалас е институция с
нестопанска цел, учредена през юни 2015 г. Във Варна.

Първата част на наименованието ѝ е абревиатура, гласяща: Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти. Тя препраща към главната цел на фондацията: да усъвършенства мисленето, методологията и практиката в областта на българската клинична онкология.

Втората част на наименованието ѝ е древнотракийският бог Дарзалас, считан за покровител на античния град Одесос, днешна Варна. В името му е вложен индоевропейският корен ther – смел, а старобългарският език го e пренесъл през вековете в глагола дрьзовати – осмелявам се, дръзвам, дерзая. Тази символика препраща към ежегодните номинации, с които фондацията избира личности и връчва наградата Венец на дързост – за принос в българската клинична онкология. Фондация

МОРЕ-Дарзалас функционира като
неправителствени онкологични проекти,
предназначени да работят в области с най-
чувствителна дисфункция на официалните
държавни институции. Без да претендира за
алтернативни дейности, фондацията реабилитира
повечето институционални инертности в
националната онкология.“