Thermography AI

Ракът на гърдата е най-често диагностицираният рак сред жените в света и вторият като цяло, с 2 088 849 случая, потвърдени през 2018 г. Той е и водещата причина за смъртни случаи, свързани с рак, сред жените. Идентифицирането на рак на гърдата в ранен стадий преди метастазиране позволява по-ефективно лечение и следователно значително подобрява степента на преживяемост. Ето защо нашият екип работи неуморно, за да превърне смъртните случаи от рак на гърдата в миналото.

„Предизвикателството за укрепване на здравните системи (HSS)“ е инициатива на Novartis Oncology и е създадена, за да открие възможности за преодоляване на бариерите пред осведомеността, диагностиката, лечението и придържането към онкологични пациенти. Сътрудничеството с правителствата и други партньори за подкрепа на качествени грижи за пациентите в области с най-голямо въздействие е основната цел на програмата. От 81 предложения от 45 държави нашият български отбор спечели заедно с отборите на Ирландия, Индия, Португалия, Чили и Канада.

Въпреки че мамографията е най-широко използваната образна техника за ранно откриване на рак на гърдата, тя не винаги е налична в условия с ниски ресурси. Чувствителността му също спада при жени с плътна гръдна тъкан.

Предложеното решение за ранно откриване на рак на гърдата чрез AI анализ на термични изображения е директно насочено към един от ключовите показатели за въздействие на рамката за укрепване на здравната система на Novartis – увеличен скрининг на пациентите и проценти на навременна диагноза. Ролята на проекта е да доразвие моделите за машинно обучение, приложени към термични изображения на проблемни области на гърдата, където могат да бъдат забелязани злокачествени тумори. Това ни позволява допълнително да подобрим способностите на нашата нова широко приложима и достъпна техника за скрининг и наблюдение на жени с новодиагностициран рак на гърдата.